ACTIE !!!

De eerste repetitie voor David is achter de rug en het was een feest om afgelopen zaterdag met een enthousiaste groep mensen de basis te leggen voor een hele mooie en indrukwekkende uitvoering op 13 april. Ik heb begrepen dat diverse mensen nu al hun achterban inlichten en vertellen de vrijdag van David vrij te houden. Dat is mooi en ik ben blij met deze positieve reacties van iedereen.

En wat nog mooier is: de avond is GRATIS te bezoeken! Uiteraard is er wel een collecte en die is bestemd voor de MAMAS, dus wanneer u nu de datum in uw agenda zet, zet er dan bij dat u geld voor de MAMAS mee neemt! En spaar maar vast, want het is voor het Goede Doel!

En er is meer nieuws te melden:

Vanaf nu gaan we ook wijn verkopen!

Voor slechts € 7,50 per fles is er een frisse witte Cabernet Sauvignon Blanc of een volle rode Cabernet Merlot beschikbaar. Uiteraard in een beperkte oplage en de winst gaat naar de MAMAS!

Bestellen door een mail te sturen naar mvduyvenvoorde@gmail.com of op koorrepetitie-avonden.

Nog meer nieuws: vandaag is er een interview geweest en binnenkort zal er een artikel verschijnen in de Posthoorn. Behalve mond-tot-mondreclame wordt ook op deze manier bekendheid gegeven aan de concerten.

Ten overvloede misschien, maar toch nogmaals het rekening-nummer:

NL 09 ABNA 0248 9294 61 t.n.v. M. Van Duyvenvoorde o.v.v. Jubileum 2018

Geef een reactie